Menu Content/Inhalt
Gaia-elmélet PDF Nyomtatás E-mail
2014.03.05.
Image

Gaia-elmélet

A Gaia-elmélet lényege, hogy a Föld bolygó összes élő és élettelen része egy szorosan összefüggő rendszert alkot. Ez a rendszer homeosztatikus működésű, azaz képes fenntartani létezésének feltételeit.Hogy ezt megérhessük, ahhoz új erkölcsre van szükségünk, mely abból a felismerésből fakad, hogy mindannyian részesei vagyunk Földünk élő rendszerének. Aki tudatosan átéli minden teremtett lénnyel való egységét, az úgy közelít hozzájuk, mint saját testének részeihez. Ha egy fát kivágnak, átéli annak szenvedését, s úgy érzi, a saját testéből vágtak ki egy darabot.

A természet egészsége az ember saját egészsége.

Fel kell ismerni, hogy a szeretet parancsa nem korlátozódhat csupán az embertársakra, hanem az összes létezőre vonatkozik. Ha intenzíven átéljük, milyen nagyszerű a mindenség harmonikus együttműködése, s meglátjuk a részben az egészet, közelebb juthatunk ahhoz az új tudathoz, amely embertársainkhoz és a természethez fűződő viszonyunkat a harc, az önzés és a kizsákmányolás helyett a béke, a szeretet és az együttműködés több ezer éve kész fundamentumára helyezi. Meg tudjuk tenni?

1. Élj úgy, hogy alapvető szükségleteid kielégítése közben mások hasonló igényei is kielégülhessenek.

2. Élj úgy, hogy érvényesülhessen az emberek élethez, gazdasági, kulturális fejlődéshez való joga, helyi hovatartozásra, etnikumra, nemre, állampolgárságra, társadalmi helyzetre és hitre való tekintet nélkül.

3. Élj úgy, hogy óvjad az élet elidegeníthetetlen jogát és az életadó környezetet a föld minden élőlénye számára.

4. Élj úgy, hogy személyes boldogságod, szabadságod és önkiteljesedésed harmonikusan illeszkedjék a természet teljességébe és tiszteld a többi ember hasonló igényeit.

5. Követeld meg kormányodtól, hogy más népekkel és embercsoportokkal békés és együttműködő viszonyt építsen ki, mindenkinek elismerve a jogos igényét egy jobb élethez és egészségesebb környezethez, hisz mind az emberiség közös családjába tartozunk.

6. Követeld meg a veled kapcsolatban álló üzleti vállalkozásoktól, hogy a tevékenységükben érintett minden személy és a környezet iránt is felelősséget érezzenek, és, hogy olyan termékeket gyártsanak, olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek nem károsítják a környezetet, és valós szükségleteket elégítenek ki, mégpedig anélkül, hogy csökkentenék az esélyeit a piac kisebb, kevésbé kiváltságos szereplőinek.

7. Követeld meg a médiától, hogy folyamatos és megbízható tájékoztatást nyújtson az alapvető irányzatokról és kulcsfontosságú folyamatokról, hogy minden állampolgár és vásárló felelős döntést hozhasson saját egészségét, boldogulását és jövőjét illetően.

8. Legyen időd és energiád annak szolgálatára, hogy a hátrányosabb helyzetűek alapvető emberi méltóságuknak megfelelően élhessenek, szabadon a legmélyebb nyomorral járó küzdelmektől és megaláztatottságtól.

9. Bátorítsd a fiatalokat és a nyitott gondolkodású embereket, bármilyen korosztályhoz is tartoznak, hogy olyan szellemiséget alakítsanak ki magukban, amely erőt ad az önmagukat, a jövőjüket és a gyermekeik jövőjét érintő erkölcsi döntések meghozatalához.

10. Munkálkodj együtt a hasonló szellemiségű emberekkel a létfontosságú környezeti egyensúlyok megőrzésén és helyreállításán kellő odafigyeléssel a lakóhelyedre, az országodra, a térségedre és az egész bioszférára.

Forrás: László Ervin - Világváltás c. könyve

 

Utolsó frissítés ( 2014.03.05. )
 
< Előző   Következő >